LOI - Waar sta jij? Doktersassistent OLV “45

Aan het begin van een nieuw jaar stellen veel mensen nieuwe doelen voor zichzelf. LOI speelt in op dit moment van het jaar met een nieuwe inspirerende campagne waarin de vraag "Waar sta jij?" centraal staat. In de campagne vertellen echte mensen wat hun beweegredenen waren om verder te studeren.

https://vimeo.com/249492699