KPN lanceert ‘Hoe overleef ik mijn 1e mobiel?’

Een interactieve test om spelenderwijs de dialoog tussen ouder en kind op gang te brengen over hun eerste mobiele telefoon.

Amsterdam. Nederland

Summary

Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd hun eerste mobiele telefoon. Daarover bestaan veel vragen en onduidelijkheden bij zowel ouder als kind. Met ‘Hoe overleef ik mijn 1e mobiel?’ helpt KPN hen via een interactieve test het gesprek aan te gaan over belangrijke, relevante onderwerpen. Zo wordt het maken van afspraken omtrent het gebruik ervan makkelijker.

Wat is normaal gebruik? Wat voor regels moet ik stellen? Wanneer gebruik je hem wel en wanneer niet?

Onderzoek laat zien dat er behoefte is aan houvast omtrent de eerste mobiele telefoon. Daarom lanceert KPN: ‘Hoe overleef ik mijn 1e mobiel?’. Een interactieve test die kinderen (8-12 jaar) en ouders helpt het gesprek aan te gaan en regels af te spreken omtrent het gebruik van een mobiele telefoon. Dit moet helpen in het wegnemen van onzekerheden en onduidelijkheden. En kinderen leren op een verantwoorde manier om te gaan met een mobiele telefoon.

N.a.v. kwalitatief onderzoek zijn er 5 onderwerpen opgenomen in de interactieve test: etiquette, sociale druk, pesten, privacy en kosten / bereikbaarheid. Elke test moet kinderen en ouders aan het denken zetten en helpen het gesprek spelenderwijs hierover aan te gaan.

De campagne bestaat naast een interactieve test: eerstemobiel.nl uit pre-rolls, webvertising, PR en een samenwerking met Nickelodeon. Hiermee is het programma ‘Bart in de klas’ ontwikkeld waarbij in 6 afleveringen kinderen Bart leren omgaan met een mobiele telefoon.

'Hoe overleef ik mijn 1e mobiel?' is via PR o.a. al zichtbaar geweest in RTL Nieuws, het Jeugdjournaal, Editie NL, het AD en de Telegraaf.

Links

Quotes

Uit ons onderzoek blijkt dat bij zowel ouders als kinderen veel vragen zijn over dat eerste mobieltje. Ze vragen zich af wat normaal gebruik is en wat voor regels aan het gebruik gesteld kunnen worden. Daarom starten wij de campagne 'Hoe overleef ik mijn 1e mobiel?', die ouders en hun kinderen met vijf testjes inzicht biedt en ze helpt het gesprek aan te gaan om samen regels af te spreken. Op deze manier hopen wij onduidelijkheden te verhelpen en onzekerheden weg te nemen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een verantwoorde manier leren omgaan met de technologie van vandaag.

Yvette Belt (KPN)

Het is belangrijk dat ouders zicht houden op bijvoorbeeld het WhatsApp-verkeer van hun kinderen en afspraken maken over wat ze wel en niet kunnen zeggen tegen anderen. Als ze weten wat er gaande is, kunnen ze zaken makkelijker bespreekbaar maken. Zo voorkomen ze pestgedrag, maar kunnen ze ook de sociale druk beperken. Ik zie vaak dat ouders stiekem meekijken op de telefoon van hun kind, maar het is beter om hier vanaf het begin open en duidelijk over te zijn.

Tischa Neve (kinderpsychologe en opvoedkundige)

Documents

Images

Videos

Spokespeople

  • Vincent Seeber

    Strategic Planner
    Reclamebureau N=5
    020 - 535 63 73

berichten