Monuta - campagne 'nabestaanden'

06 OKTOBER 2014

N=5 ontwikkelde voor Monuta een nieuwe commercial binnen het thema ‘Nabestaanden hebben het al moeilijk genoeg’. Monuta wil binnen dit thema nieuwe onderwerpen onder de aandacht brengen. De commercial die nu live gaat, richt zich op het onderwerp ‘Jongeren en rouw’. Jongeren die een dierbare verliezen, hebben vaak moeite met het omgaan met hun emoties. Vooral wanneer het pubers betreft. 

Monuta heeft aandacht voor deze jongeren en heeft vanuit haar kennis en expertise middelen ontwikkeld die jongeren én hun ouders ondersteunen in het rouwproces. In een later stadium van de campagne zal N=5 voor Monuta activaties ontwikkelen rondom dit thema met de middelen die ontwikkeld zijn. Zo is Monuta de steun vóór, tijdens en na de uitvaart.

Video's
Documenten
Download PDF
Download PDF
berichten