Nieuwe koepelcampagne ministerie van Veiligheid en Justitie

Maak het ze niet te makkelijk

18 NOVEMBER 2014
Samenvatting
Onder de noemer “Maak het ze niet te makkelijk” introduceren we een brede koepelcampagne rondom preventie. In de eerste campagne onder de nieuwe koepel staat woninginbraak centraal.

Veel woninginbraken vinden plaats op het moment dat mensen even de deur uit gaan om de hond uit te laten, boodschappen te doen of de kinderen uit school te halen. Vaak wordt dan de deur simpelweg niet op slot gedaan “want we zijn toch zo terug”.Op dat moment zien gelegenheidsinbrekers kans om snel binnen te komen. Uit onderzoek weten we dat de meeste mensen het een goed idee vinden om altijd de deur op slot te draaien. Ze beweren zelfs dit altijd te doen. Uit inbraakstatistieken weten we echter dat dit niet zo is. 

Om inbrekers het niet te makkelijk te maken helpen we mensen een handje door hun goede intentie om te zetten in daadwerkelijk gedrag. Als onderdeel van de brede campagnekoepel introduceren we het character 'Harm Alarm'. In de rol van concluderende autoriteit waarschuwt Harm Alarm mensen om oplettend te blijven. 

De campagne dient mensen ervan bewust te maken hoe ze de risico’s op woninginbraak kunnen minimaliseren. Dit doen we door het communiceren van handelingsperspectief (tips geven over wat mensen kunnen doen). Tevens dient de campagne te leiden tot risico-verminderend gedrag

Het handelingsperspectief wordt gecommuniceerd m.b.v. een TVC, een RC en de website maakhetzeniettemakkelijk.nl waarop ook concrete tips gefaciliteerd worden. Daarnaast worden ook online middelen (banners en pre-rolls) ingezet. 

Afbeeldingen
Video's
Download PDF
Download PDF
berichten